Wij verwachten

In 2018 hebben we tweemaal een poging gewaagd om onze Hayaklause Marilyn te laten dekken. Helaas beide keren zonder resultaat. Het jaar 2018 willen we dan maar snel vergeten en richten ons op de toekomst.

We hopen dit jaar wellicht twee keer op een nest. In maart is Hayaklause Marilyn (Joki) gedekt door Air Force Bohaemic (Tiswa). De twee goede dekkingen hebben een dracht opgeleverd. We zijn supergelukkig dat Joki drachtig is. Wij verwachten uit deze combinatie zowel zwartblonde als blonde hovawartpups.

We hopen later in het jaar wellicht ook nog onze Nana van de Romerweide te laten dekken. Voor haar zijn we nog op zoek naar een passende reu.